Välkommen till Hortlax EFSHortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 

Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

Aktuellt


Program för inspirationshelgen

Fredag 10 maj 19:00 Gudstjänst: Monika Severin

Lördag 11 maj
12:00-14:00 Gudstjänst:
Monika Severin & Bo Ahlvin

15:00-17:00 Gudstjänst: Bo & Stella Ahlvin

17:00 Middagspaus (En pizzeria finns vid kyrkan)

19:00 Gudstjänst: Bo & Stella Ahlvin

På söndagen kl. 11:00 har många av Piteås kyrkor egna gudstjänster, men Bo och Stella är kvar och kommer att medverka på gudstjänsten på Djupvikskyrkan.
© 2017 Hortlax EFS Kontakt