Välkommen till Hortlax EFSHortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 

Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

Aktuellt
Valborgsmässoafton den 30 april ca 18.20

Valborgsmässofirande
Vårtal
Hortlaxblåset
Barnkörerna
© 2017 Hortlax EFS Kontakt