Välkommen till Hortlax EFSHortlax EFS är en gudstjänstfirande församling som finns inom Svenska Kyrkan.
EFS i Hortlax har cirka 110 medlemmar i spridda åldrar.
EFS är en väckelserörelse, där var och en som vill vara med och verka för evangelisation och mission utifrån den grundsyn som EFS har är välkommen med, även om man i enskilda trosfrågor har en annan uppfattning än EFS har som rörelse. 

Vi inbjuder alla att delta i de aktiviteter vi har .

Aktuellt


Stacks Image 102


Torsdagen den 6 juni kl. 10.00 - 14.00
Växtmarknad
Försäljning av hamburgare och fika
Samarr. med Hortlax Trädgårdssällskap


© 2017 Hortlax EFS Kontakt