Goda förvaltare

Tankar inför helgen
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare

”Titta vad jag hittade!” Det var vårt barnbarn Åke, elva år, som ropade till sin kompis när de beslutade sig för att vara miljöaktivister på försommaren ute vid stugan. De båda pojkarna gick med stor iver in uppdraget att samla ihop skräp vid kustremsan invid vår stenpir och brygga.
Åke hade hittat ett flöte som förmodligen hade tillhört någons nät eller mjärde. De pratade med iver om att de skulle städa upp längs stranden och att de skulle bidra med en liten del att rädda världens hav från plast och skräp.
Deras letande övergick efter en liten stund till andra intressanta projekt vid stranden, som att leta efter spigg fina stenar. Rädda världens hav engagemanget var starkt men det kom andra intressant saker emellan.
Jag läser om att vissa invikar vid västkusten är överfulla av plastskräp från Atlanten och Nordsjön. Naturskyddsföreningen skriver om att det beräknas finnas 269 000 ton plastskräp i våra hav. De menar att om det fortsätter i samma takt som nu kommer det att finnas mer plastskräp i våra hav än det finns fiskar och glädjande nog har Australien deklarerat att de ska förbjuda all export av skäpplast i framtiden.
Det finns många vackra initiativ som görs för vår miljö runt om vår värld. Vi för vår del försöker ute vid stugan att bidra till ett hållbarare samhälle genom att vi källsorterar på ett liknade sätt som vi gör hemma. Jag åkte upp till soptippen och tiggde mig till sex stycken gamla sopbehållare av järn, i dessa så kan vi sortera plåt, plast, porslin, brännbart och en för pantflaskor och burkar. Vi har också köpt ett kompostkärl för att återvinna vårt matavfall. Det är lite bökigt att forsla över vårt avfall från ön till sopstationen men i och med att vi har dessa behållare behöver jag bara göra en tur på hösten med allt vårt skrot.

Goda förvaltare handlar helgens texter om. Vi har, du och jag, som människor misslyckats med att förvalta Guds skapelse. Klimatångest är ett ord som återkommer i media allt flitigare. Vi har inte varit nog aktsam om det sköra i skapelsen. Visst är det så att gång på gång upptäcker vi att vi misslyckas med vårt förvaltarskap. Vi misslyckas med våra relationer, men även vi som kyrka har misslyckats med att förvalta nådens evangelium till våra medmänniskor.
Mitt i våra misslyckanden kommer han som är vår vän, Jesus, han är den gode förvaltaren, han talar nåd till oss.
Mitt i våra känslor om borde och måsten, så kommer han, vännen, Jesus Kristus till dig och mig och säger;
”Jag vet att du misslyckats med ditt förvaltarskap, men jag har ställt mig i ditt ställe. Jag vet att du inte orkar be som du borde, men jag ber för dig. Jag vet att du inte kan tro som du ville, men jag tror på dig. Jag vet att du inte älskar mig över allting annat, men jag älskar dig.”
I den nåden får du och jag vila i vårt förvaltarskap. Där i Guds barmhärtiga händer får vi lägga av vår klimatångest, och våra tafatta försök att vara miljöaktivister.

En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman
© 2017 Hortlax EFS Kontakt