Välkommen till HORTLAX EFS

Mars 2019

Tisdagar
kl. 09.00 Bön
Kl. 19.00 Tisdagsgruppen
med bibelstudium och bön
-------------------------------------------------------------------------
Ansvarsgrupp
Kristina och Anders Lundström

Söndagen den 7 april kl. 11.00
Hortlaxmässa i Hortlax Kyrka

Måndagen den 8 april kl. 18.00
Måndagskonsert med barnkörerna

Söndagen den 14 april kl. 11.00
Gudstjänst
Tisdagsgruppen
Vittnesbörd och sång

Måndagen den 15 april kl. 19.00 i Hortlax Kyrka
Passionsgudstjänst
Hortlax EFS-kör

Måndag - onsdag 15 april - 17 april kl. 19.00
i Hortlax Kyrka
Passionsgudstjänster i Stilla veckan

Torsdag - måndag 18 april - 22 april i Hortlax Kyrka
Gemensamt påskfirande

Söndagen den 27 april kl. 18.00
Unga Vuxna

Söndagen den 28 april kl. 11.00
Gudstjänst tillsammans med Svenska Kyrkan i
Hortlax EFS
Tomas Larsson
Sång Madeleine Westblad

Valborgsmässoafton den 30 april ca 18.20
Valborgsmässofirande
Vårtal
Hortlaxblåset
Barnkörerna
© 2017 Hortlax EFS Kontakt