Information

Ett nytt år med nya möjligheter att se över sitt givande!

Autogiro
Vi har redan många föreningsmedlemmar som ger via autogiro och vi vill uppmuntra fler att utnyttja
denna möjlighet. Det är också viktigt att ni som ger på detta sätt ser över och reviderar ert givande.

Lämpligast är nog att göra upp med sin bank, men det finns också möjlighet att gå via EFS riks.
Blanketter för givande som administreras via EFS riks finns i bönhusentrén.

Bankgironummer för autogirogivande: 5111-9907

Swish
Märk gärna betaningen med tex ”Fika”
123-6345052

Fikakort

Hej alla föreningsmedlemmar!

Jag vill påminna er om att det, för er som vill, finns möjlighet att köpa årskort för fika. Fikakortet gäller vid ”vanliga” kaffeserveringar, dock inte vid speciella tillfällen som t.ex. Valborg, växtmarknad, cafékvällar eller lunchservering!


Priset för årskortet är 600 kr/person eller 1 500 kr för familj.

Medlemsavgiften är som tidigare 200 kr/person och 100 kr/person under 20 år.


Både medlemsavgift och fikakort betalas till vårt bankgiro 5111-9907.
Var vänlig skriv ”avsändare och vad inbetalningen gäller” i meddelanderutan!

Meddela gärna adressändring till sekreteraren.

Med vänlig hälsning
Anna-Karin Marklund


Medlemsavgift

Personliga inbetalningskort delas endast ut till de medlemmar som inte har möjlighet att ta sig till
bönhuset. Inbetalningskort utan namn finns att hämta i bönhuset och delas ut i samband med
årsmötet.

200 kronor/medlem
100 kronor/medlem under 20 år.

För övriga medlemmar gäller att medlemsavgiften betalas in på bankgironummer
5111-9907.
Markera inbetalningen med Medlemsavgift samt medlemmens namn.
© 2017 Hortlax EFS Kontakt