Tro

Vi vill göra Jesus känd och växa i tro genom att:

• Erbjuda alla medlemmar en hemgruppsgemenskap
• Ge plats för förbön, lovsång, nådegåvor och vittnesbörd i våra gudstjänster
• Ha en bredd i undervisning och uttryck där vi accepterar varandras olikheter

Uppdrag

Vi vill göra Jesus känd i vårt närområde genom att:

• Uppmuntra och utrusta medlemmar att dela tro i vardagen
• Hålla öppna arrangemang av typen valborgsmässoafton och trädgårdsmarknad
• Erbjuda samtalsgrupper i olika former för barn, ungdomar och vuxna


Omsorg

Vi vill göra Jesu kärlek synlig i omsorgen om varandra genom att:

• Se och bekräfta varandra
• Det ska finnas en uppgift och gemenskap för varje medlem
• Bära varandras bördor i bön och handling
© 2017 Hortlax EFS Kontakt