Tomas Larsson
Präst
Mobil: 073-3307568
Tomas.larsson@efs.nu

Karin Lindmark
Präst
Mobil: 070-62 741 93
karin.lindmark@efs.nu

Lina Sundstöm
Konsulent i Hortlaxkretsen
Mobil: tel. 070-6212209
lina.sundström@efs.nu
© 2017 Hortlax EFS Kontakt