Styrelsen 2019Magnus Johansson
Ordförande

 Fredrik Bellander
Vice ordf., kretsrådsrepresentant

Anna-Karin Marklund
Sekreterare

Gerd-Sofi Johansson
Kassör

Margit Bergman
Föreningsinformatör

Jessica Jonsson
Ungdomsrepresentant

Per-Arne Persson
Mötesplanering
© 2017 Hortlax EFS Kontakt